Περιοδικό Ιστορία
Κι όμως, όμορφα… Ένα βιβλίο για την τζαζ
Κι όμως, όμορφα... Ένας μάλλον ιδιόρρυθμος τίτλος για ένα βιβλίο που υπερβαίνει τις συνήθεις ...
Ιστορία Εικονογραφημένη
Ηλεκτρονικό κατάστημα Πάπυρος Online

114 Βιβλία και Ιστορία

Τάσος Σακελλαρόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου (Επιμέλεια). ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Η ΕΠΟΧΗ, Μουσείο Μπενάκη – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2009, σελ. 220, τιμή: 16,00 €

Ο Σοφοκλής Βενιζέλος (1894-1964) μετά τον θάνατο του πατέρα του Ελευθερίου Βενιζέλου εισήλθε επίσημα στην πολιτική και ορίστηκε, λόγω ονόματος, συναρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Κληρονόμησε αρκετό από τον ρεαλισμό του πατέρα του. Αντελήφθη εγκαίρως ότι χωρίς κάποια συνδιαλλαγή με το βασιλικό στρατόπεδο το κράτος και ο στρατός θα γίνονταν αποκλειστικό φέουδο της άκρας Δεξιάς. Αυτό επιχείρησε να το αποτρέψει τρεις φορές: Κατά το διάστημα από την κήρυξη της δικτατορίας του Μεταξά. Κατόπιν, στη Μέση Ανατολή κατά την περίοδο της Κατοχής και αργότερα κατά τη δεκαετία του 1950. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος έπαιξε σημαντικό ρόλο στα χρόνια της εμφύλιας σύγκρουσης, αποφασιστικό ρόλο στην ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του μετεμφυλιακού σκηνικού.
Η διεύρυνση της ελληνικής ιστοριογραφίας με θέματα τα οποία ως τώρα δεν έχουν αποτελέσει βασικό στόχο των μελετητών παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο στο χώρο της ιστορικής επιστήμης. Σε αυτόν τον προσανατολισμό η έκδοση παρουσιάζει μια σειρά μελετών που αφορούν: τη σχέση και τη σύνδεση του Σοφοκλή Βενιζέλου με τον πατέρα του Ελευθέριο, την αρχική φάση της στρατιωτικής και της πολιτικής δράσης του ως τον πόλεμο του 1940, την περίπτωση του Σοφοκλή Βενιζέλου ως παράδειγμα για τα αδιέξοδα και την εξέλιξη του πολιτικού Κέντρου από το 1940 ως το 1949, τη συμμετοχή του Σοφοκλή Βενιζέλου στις κυβερνήσεις συνεργασίας κατά τον εμφύλιο πόλεμο και την αμέσως μετεμφυλιακή περίοδο ως το 1952, την τελική φάση της παρουσίας του Κόμματος Φιλελευθέρων στην ελληνική πολιτική σκηνή από το 1952 ως το 1961, τους εναλλακτικούς προσανατολισμούς που όρισε ο Σοφοκλής Βενιζέλος στην εξωτερική πολιτική της χώρας από το 1953 ως το 1963, τους στόχους και τις παρεμβάσεις του Σοφοκλή Βενιζέλου κατά τη συγκρότηση και πρώτη περίοδο της Ενώσεως Κέντρου. Το βιβλίο δεν αποτελεί μια βιογραφία του Σοφοκλή Βενιζέλου, είδος μελέτης που υπακούει σε ένα πλέγμα συγκεκριμένων μεθοδολογικών κανόνων και θεωρητικών προτεραιοτήτων, αλλά τεκμηριώνει, μέσω της πορείας και της δράσης του, τις μεγάλες αλλαγές και τις εξελίξεις στον φιλελεύθερο ελληνικό χώρο μετά τον θάνατο του Ελευθέριου Βενιζέλου, συμβάλλοντας με τρόπο ουσιαστικό στην ανάγνωση των μεταβολών που ακολούθησαν τόσο στις πολιτικές δυνάμεις όσο και στην κοινωνική δυναμική κατά τις δεκαετίες 1940, 1950 ως και τις αρχές της δεκαετίας του 1960. 
Στο εισαγωγικό του κείμενο ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκος Παπαδάκης παρουσιάζει ένα ευρύ ιστορικό της ζωής του Σοφοκλή Βενιζέλου, προσεγγίζει και αποτιμά τη σχέση με τον πατέρα του, το είδος των δεσμών που εκείνος καλλιέργησε με τους γιους του, τον τρόπο και το πλαίσιο που μεγάλωσαν, σε συνδυασμό με την Κρήτη εκείνων των ετών. Ο Μανόλης Κούμας μελετά τα νεανικά χρόνια, τη στρατιωτική σταδιοδρομία και την πρώτη ανάμειξη του Σοφοκλή Βενιζέλου στην πολιτική ως το 1940, χρησιμοποιώντας νέο πρωτογενές υλικό. Ο Τάσος Σακελλαρόπουλος προχωρεί σε μια επανεκτίμηση της θέσης του Κέντρου ως πολιτικής δύναμης, μέσα στις μεγάλες εντάσεις της δεκαετίας του 1940. Ο Ιωάννης Στεφανίδης εξετάζει την πολιτική δράση του Σ. Βενιζέλου κατά την εποχή του πρώτου «φιλελεύθερου πειράματος» του 1950-52. Στη συνέχεια ο Ηλίας Νικολακόπουλος μελετά τα χρόνια 1952-1961, που συμπίπτουν με την τελευταία εποχή του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Η πολιτική πορεία του Σ. Βενιζέλου και η συμμετοχή του στις ατέρμονες ενδοπαραταξιακές διενέξεις αυτών των ετών αποτιμώνται υπό ένα νέο πρίσμα. Ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου προτείνει ότι οι θέσεις του Σ. Βενιζέλου σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας στα έτη 1953-1963 δεν αποτέλεσαν μόνον τμήματα μιας αντιπολιτευτικής στρατηγικής, αλλά παράλληλα και μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση για την εξωτερική πολιτική, βασισμένη σε συγκεκριμένους πυλώνες. Τέλος, ο Χρήστος Χρηστίδης αποτιμά τη στάση του Σοφοκλή Βενιζέλου στα χρόνια του ανένδοτου αγώνα και κατά την τελευταία κυβερνητική του θητεία στο υπουργείο των Εξωτερικών. Η έκδοση ολοκληρώνεται με ένα λεπτομερές σχεδιάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται παραστατικά η εξέλιξη, σε επίπεδο κομματικών σχημάτων και ηγετών, του πολιτικού Κέντρου από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως τα κόμματα της Μεταπολίτευσης του 1974. Στο παράρτημα της έκδοσης δημοσιεύονται άρθρα και ομιλίες των: Γεωργίου Παπανδρέου, Χρήστου Λαμπράκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Ανδρέα Παπανδρέου. 
Ο συλλογικός τόμος δεν εστιάζει στο πρόσωπο του Σοφοκλή Βενιζέλου με την παλαιότερη –και βέβαια, παρωχημένη– αντίληψη της «ιστορίας των μεγάλων ανδρών», αλλά μελετά την πολιτική πορεία του ως εκφραστή μιας διακριτής συνιστώσας του «αστικού» πολιτικού κόσμου και του χώρου του φιλελεύθερου Κέντρου. 
Η απουσία μονογραφιών πάνω σε ζητήματα που αφορούν την πρώτη μετεμφυλιακή δεκαετία καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την έρευνα για το μετεμφυλιακό Κέντρο τόσο ως μια μεγάλη πολιτική οικογένεια όσο και ως πεδίο στο οποίο εκδηλώνονταν πολύμορφες κοινωνικοπολιτικές πιέσεις που είχαν σχηματισθεί κατά τον Μεσοπόλεμο αλλά και κατά την άνοδο του εαμικού ρεύματος και την αντίδραση σε αυτό του πολιτικού συστήματος στη δεκαετία του 1940. Η έκδοση, προσφέροντας νέα στοιχεία και ερμηνείες, ενισχύει την ιστορική έρευνα προκειμένου να επανέλθουν στο προσκήνιο στοιχεία και προβληματισμοί από το παρελθόν φωτισμένα με μέσα και τρόπους που η έρευνα και η επιστήμη ορίζει.
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ν. ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ

#513 Μάρτιος - 4,50€

 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
του Διονύση Ν. Μουσμούτη
Διαβάστε περισσότερα >>
 6 ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
της Ασπασίας Παπαλόη
 14 ΟΘΩΝ, ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
του Σπυρίδωνος Γ. Πλουμίδη
Διαβάστε περισσότερα >>
 26 Ο ΟΘΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΜΑΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
του Ιωάννη Σ. Παπαφλωράτου
Διαβάστε περισσότερα >>
 39 ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΘΩΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ
της Μαρίνας Μαραγκού
Διαβάστε περισσότερα >>
 46 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΟΘΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
του Διονύση Κ. Μαγκλιβέρα
Διαβάστε περισσότερα >>
 52 ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΩΜΙ
του Παναγιώτη Σουλτάνη
 59 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (1211)
του Λυκούργου Αρεταίου
Διαβάστε περισσότερα >>
 74 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΚΙΟΣΤΡΑΣ
της Αμάντας Σκαμάγκα
Διαβάστε περισσότερα >>
 85 Η ΓΚΙΟΣΤΡΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
του Διονύση Φλεμοτόμου
Διαβάστε περισσότερα >>
 94 Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΕΧ ΒΑΛΕΣΑ
του Φίλιππου Προέδρου
 102 ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
του Σωτήρη Πετρόπουλου
Διαβάστε περισσότερα >>
 111 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1986: Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
του Φίλιππου Φίλιππα
 114 Βιβλία και Ιστορία
Τάσος Σακελλαρόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου (Επιμέλεια). ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Η ΕΠΟΧΗ, Μουσείο Μπενάκη – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2009, σελ. 220, τιμή: 16,00 €
Διαβάστε περισσότερα >>
 116 Βιβλία και Ιστορία
Η 3η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΚΕ, 10-14 Οκτώβρη 1950, Εισηγήσεις-Λόγοι-Αποφάσεις, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 2010, σελ. 728, τιμή: 20,00 €
Διαβάστε περισσότερα >>
 ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
114 Βιβλία και Ιστορία 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ν. ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ
121 Θέατρο και Ιστορία 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΑΝΑΚΗ
122 Ιστορικές Ειδήσεις 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΣ
124 Ιστορία στο Διαδίκτυο 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
128 Τέχνη και πολιτισμός 
ΤΟΝΙΑ ΜΑΚΡΑ
129 Το Σταυρόλεξο του 21ου αιώνα 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 106 78
Τηλ.: 210 3611880
info@istoria.gr - letters@istoria.gr
Παρουσίαση εκδήλωσης
Εκδοτικός οργανισμός Πάπυρος - Σχεδίαση απο την Webstart - Web hosting απο την Cityhost